به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین تجهیزات پزشکی کشور، در تاریخ 17 اردیبهشت 1399 تعداد 50 عدد بسته مواد غذایی توسط یکی از اعضای هیئت مدیره مجمع خیرین تجهیزات پزشکی کشور، به بیمارستان مرکز طبی کودکان اهدا گردید.

گزارش تصویری: