خانه/گزارش عملکرد/گزارش نیکوکاری/اهدای ۳۳۶۰۰ عدد دستکش به دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین تجهیزات پزشکی کشور، دومین محموله اهدایی به دانشگاه علوم پزشکی زاهدان امروز شامل۳۳۶۰۰ عدد دستکش تحویل گردید.

با تشکر از حاج آقا امیر آبادیان

با آرزوی سلامتی برای همه ی بیماران کرونایی

1400-11-25 08:35:00 +00:00