به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین تجهیزات پزشکی کشور، دومین بسته اهدایی به بیمارستان معتمدی شهر گرمسار شامل ۳۰۰۰۰ دستکش معاینه تحویل بیمارستان گردید.

با تشکر از حاج آقا امیر آبادیان

با نیت سلامتی مردم گرانقدر گرمسار