به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین تجهیزات پزشکی کشور، مبلغ 16 میلیون ریال بابت خریداری یک عدد تخت به همراه تشک برای یک کودک معلول یازده ساله در شهریار اهدا شد.

این کودک یازده ساله علاوه بر رنج معلولیت ، به دلیل بیماری دیالیز نیز می شود.

از خیرین نیکوکار به جهت این اقدام زیبا کمال تشکر را داریم