به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین تجهیزات پزشکی کشور، یک عدد ویلچر برانکارد شو، به معلول مادر زادی به مبلغ 40 میلیون ریال توسط خیرین خریداری گردیده و به ایشان اهدا گردید.

لازم به ذکر است که ایشان حدودا 40 سال دارند که معلول جسمی حرکتی cp هستند و بیمه هیچ گونه خدماتی به ایشان ارائه نکرده است.

پدر این دوشیزه گرامی بازنشسته است و با درآمد ماهیانه 3  میلیون تومان توانایی خرید ویلچر را نداشتند.