به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین تجهیزات پزشکی کشور، در راستای کارهای خیر اقلام زیر به بیمارستان دکتر علی شریعتی اهدا گردید:

۱- یکدستگاه پالس اکسی متر جهت استفاده ضروری در بخش نوزادان
۲ – ۲۰۰۰ هزار عدد ماسک در مرحله اول
۳- ۱۰۰۰ عدد ماسک در مرحله دوم
4- محلول شستشوی دست یک لیتری 10 عدد