به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین تجهیزات پزشکی کشور، مبلغ 50 میلیون تومان بابت تهیه محلول ضد عفونی و اهداء آن به مراکز درمانی جهت مقابله با ویروس کرونا اقدام شد.

با تشکر از جناب آقای مهندس ارفعی