خانه/گزارش عملکرد/گزارش نیکوکاری/اهداء 50 میلیون تومان بابت تهیه محلول ضد عفونی توسط جناب آقای دکتر اطیابی

به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین تجهیزات پزشکی کشور، مبلغ 50 میلیون تومان بابت تهیه محلول ضد عفونی و اهداء آن به مراکز درمانی جهت مقابله با ویروس کرونا اقدام شد.

با تشکر از جناب آقای دکتر اطیابی

1400-11-25 08:40:13 +00:00