خانه/گزارش عملکرد/گزارش نیکوکاری/اهداء 3000 بسته مراقبتی

به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین تجهیزات پزشکی کشور، تعداد 3000 بسته مراقبتی جهت مقابله با ویروس کرونا اهداء شد.

از آقایان آب خضر ، مستعلی پور و احمد جوادی در واگذاری 3 هزار محلول ضد عفونی – 6000 ماسک سه لایه – 3 هزار جفت دستکش ، که مرکز نیکوکاری خیرین تجهیزات پزشکی را در امداد رسانی به مراکز درمانی حمایت نمودند تقدیر و تشکر بعمل می آید.

1400-11-25 08:31:55 +00:00