خانه/گزارش عملکرد/گزارش نیکوکاری/اهداء 1600 عدد لباس گان

به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین تجهیزات پزشکی کشور، در جهت حمایت از مراکز درمانی و مبارزه با شیوع ویروس کرونا تعداد 1600 عدد لباس گان توسط نیکوکار عزیزمان جناب آقای حسین کاظمی به مرکز نیکوکاری اهدا گردید.

از این نیکوکار عزیز کمال تشکر و قدردانی را داریم

1400-11-25 08:46:04 +00:00