خانه/گزارش عملکرد/گزارش نیکوکاری/اهداء 1200 لیتر محلول ضدعفونی به بیمارستان شهید ولیان

به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین تجهیزات پزشکی کشور، 1200 لیتر محلول ضدعفونی توسط جناب دکتر سید حسن اطیابی اهداء شد.

اینجانب پس از تماس با جناب امیرآبادیان و تایید ایشان و به نیابت از شرکاء، جهت محلولهای شستشوی دست انتقال وجه کردم.

▪ در مرحله اول ۱۲۰۰ لیتر آن جهت بیمارستان شهید ولیان می باشد. که انشاءالله روز چهاردهم فروردین به همراه سایر اقلام با یک خاور با آرم مرکز نیکوکاری صنف حمل خواهد شد.
▪خدا از خیرین و دوستان که زحمت بسیار در اخذ حواله و دریافت و انتقال محلول ها کشیدند، بخصوص جناب امیرآبادیان قبول کند.

1400-11-25 08:26:07 +00:00