به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین تجهیزات پزشکی کشور، تعداد 10400 عدد ماسک و 200 لیتر محلول ضد عفونی در محله دروازه غار جهت پخش بین افراد کم برخوردار اهداء گردید.