به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین تجهیزات پزشکی کشور، تعداد 10 هزار ماسک 3 لایه کشدار و 200 لیتر محلول ضد عفونی سطوح جهت توزیع از طریق بهزیستی شهرستان خوانسار بین خانواده های تحت پوشش تحویل گردید.