به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین تجهیزات پزشکی کشور، امروز تعداد ۴۸۰۰۰ عدد دستکش به بیمارستان امام حسین شاهرود اهدا گردید.

این دومین محموله کمک به بیمارستان شاهرود میباشد.