به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین تجهیزات پزشکی کشور، با هماهنگی های انجام شده با فرمانداری دامغان چهارمین محموله اهدایی شامل ۳۶۰۰۰ عدد دستکش معاینه به بیمارستان ولایت دامغان تحویل گردید

با تشکر از حاج آقا امیر آبادیان

به امید ریشه کنی کویید ۱۹-ویروس کرونا