خانه/گزارش عملکرد/گزارش نیکوکاری/اهداء پک مراقبتی و ماسک به بیمارستان حضرت علی اصغر

به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین تجهیزات پزشکی کشور و در جهت مبارزه با شیوع ویروس کرونا تعداد 310 عدد پک مراقبتی و 300 عدد ماسک سه لایه به بیمارستان حضرت علی اصغر اهدا گردید.

1400-11-25 08:46:45 +00:00