به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین تجهیزات پزشکی کشور، با حمایت خیر عزیز دکتر سید حسن اطیابی وسایل مراقبتی را به بیمارستان شهید ولیان الیگودرز اهدا نمود.

مرکز نیکوکاری خیرین تجهیزات پزشکی کشور، با حمایت خیر عزیز دکتر سید حسن اطیابی و پس از هماهنگی با اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در راستای تأمین نیازهای درمانی مربوط به کرونا ویروس، اقلامی به شرح زیر را جهت استفاده کادر پزشکی و پرستاران به بیمارستان شهید ولیان الیگودرز اختصاص داده است.