خانه/اخبار/اهداء مبلغ 500 میلیون ریال به پویش نذر ماسک توسط یکی از عزیزان نیکوکار صنف تجهیزات پزشکی

به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین تجهیزات پزشکی کشور، یکی از عزيزان نیکوکار صنف تجهیزات پزشکی مبلغ 500 میلیون ریال به پویش نذر ماسک با هدف مقابله با شیوع بیماری کووید 19 و توزیع در مناطق محروم به مجمع خیرین اهدا نمودند.

1400-11-17 11:56:17 +00:00