خانه/گزارش عملکرد/گزارش نیکوکاری/اهداء دو دستگاه ویدئو لارنگ اسکوپ به بیمارستان امام خمینی

به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین تجهیزات پزشکی کشور، با پیگیری انجام شده در تاریخ 1399/2/1 ، گروه توسعه فناوری اطلاعات هزار دستان، با تأمین هزینه به مبلغ حدود 93 میلیون تومان، تعداد 2 دستگاه ویدئو لارنگ اسکوپ را به بیمارستان امام خمینی اهدا نمودند.

1400-11-25 08:27:39 +00:00