به گزارش روابط عمومی مرکز نیکوکاری تجهیزات پزشکی ، با پیگیری حاج آقا آقاکثیری و هماهنگی تعدادی از خیرین مبلغ سیزده میلیون و ششصد و چهل هزار تومان بابت تهیه آبمیوه و توزیع در مراکز درمانی و بیماران کرونایی به مرکز اهدا و طبق فاکتور پیوست هزینه گردید.

خدا خیر و سلامتی به بانیان این امر خیر عنایت فرمائید.