به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین تجهیزات پزشکی کشور، بر اساس درخواست شماره 672 مورخ 99/1/25 شهرداری گرمسار ، اقلام زیر توسط آقای ابراهیم امیر آبادیان به بیمارستان معتمدی گرمسار اهدا گردید.

این اقلام شامل موارد زیر بوده است:

ماسک سه لایه 5000 عدد ، دستکش 12000 عدد  ،  ماسک N95  پانصد عدد ، مواد ضد عفونی 400 لیتر