به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین تجهیزات پزشکی کشور، در طرح اولیه مقرر گردید ماسک های استاندارد از طریق هماهنگی با اداره تجهیزات، سازمان غذا و دارو یا تولید کنندگان ماسک پس از اخذ تخفیفات لازم و حداقل قیمت تهیه و به روشهای زیر توزیع گردد:

1️⃣ توزیع توسط نذر کنندگان، در این روش خیرین پس از ارسال فیشهای خرید سهام به تعداد سهم خریداری شده، ماسک جهت توزیع در مراکز و مراسم مربوطه تحویل خواهند گرفت.

2️⃣ توزیع در مراکز درمانی، در این روش در صورتیکه بانی مربوطه آمادگی نداشته و یا توزیع را به مجمع خیرین بسپارد، توزیع انجام خواهد شد.

3️⃣ توزیع در مناطق محروم، دراین روش هم با استفاده از ارتباطات موجود در حاشیه شهرها، نقاط دور دست و یا همکاران تجهیزاتی در استانهای محروم توزیع صورت میگیرد.

✅ لازم به ذکر است در تمامی روشها ، اسناد و تصاویر مربوط به توزیع ماسک، اطلاع رسانی خواهد گردید.

همراه شمائيم، حامی ما باشید