خانه/اخبار/اطلاعیه تامین مالی جهت مبارزه با ویروس کرونا

با اهداء سلام و احترام به استحضار میرساند، مرکز نیکوکاری تجهیزات پزشکی در راستای مقابله با ویروس کرونا و شیوع آن، مدت زمانی است که با حمایت نیکوکاران صنف و خارج از صنف تجهیزات پزشکی، فعالیت هایی را در زمینه اهداء ماسک، دستکش، محلول ضد عفونی و انواع لباس به مراکز درمانی کشور آغاز نموده ، که بخشی از این اقدامات در سایت EKRAMED.IR به آنها اشاره شده است.

و در ادامه با حمایت شما، کماکان مرکز نیکوکاری قادر به حمایت از مراکز درمانی خواهد بود، لذا شماره حساب های زیر اعلام میگردد:

شماره حساب 0110769749001 با شناسه 880579620                                                      شماره کارت: 6037997950130782

هر دو روش نزد بانک ملی ایران و بنام مرکز نیکوکاری خیرین تجهیزات پزشکی میباشد.

من هم در این اقدام انسان دوستانه سهیم هستم.

1400-11-25 08:42:45 +00:00