به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین صنف تجهیزات پزشکی کشور، نشست همدلانه ای دیگر در اعیاد شعبانیه برگزار می گردد.

در راستای امر خیر و ترویج نیکوکاری، پس از انجام هماهنگی با عزیزان همکار و نیکوکار در حوزه تجهیزات پزشکی، انتخاب بسته معیشتی و تأمین اقلام آن، این نشست همدلانه با عنوان نذرواره 10 هزار سبد معیشتی برگزار می گردد.

این نشست چهارمین مراسم نمادین توزیع بسته های معیشتی و حمایتی خیریه تجهیزات پزشکی با توضیحات زیر برگزار می گردد:

زمان: یکشنبه 15 اسفندماه از ساعت 15 الی 17

مکان: خیابان شیخ بهایی – شهرک والفجر – جنب شهرداری ناحیه 6 – سالن ورزشی والفجر