اطلاعیه برگزاری مجمع عمومی عادی در سال 1401

به گزارش روابط عمومی مجمع خیّرین صنف تجهیزات پزشکی کشور، مجمع عمومی عادی در روز چهارشنبه 23 آذر 1401 برگزار می گردد.
بدینوسیله از اعضای محترم این مجمع دعوت بعمل می آید تا در این جلسه که راس ساعت 15 در محل سالن اجتماعات مرکز طبی کودکان به نشانی: انتهای بلوار کشاورز، خیابان دکتر قریب برگزار می گردد شرکت نمایند.

دستور جلسه:

  • ارائه گزارش کلی از فعالیت ها
  • قرائت گزارش مالی، بازرس و تصویب صورت های مالی
  • انتخاب بازرس