اجرای طرح «تجهیز امانت» توسط مجمع خیّرین تجهیزات پزشکی کشور

رئیس هیئت مدیره مجمع خیّرین تجهیزات پزشکی کشور از اجرای طرح «تجهیز امانت» توسط این مجمع خبر داد‌.

به گزارش روابط عمومی مجمع خیّرین تجهیزات پزشکی کشور، آقای سید حسین لسان در مراسم جشن عید غدیر خم ضمن ارائه گزارش فعالیتهای این مجمع گفت: یکی از اقدامات مهمی که در دو سال گذشته و به ویژه در زمان اوج بیماری کرونا انجام شده، طرح امانت دادن تجهیزات پزشکی در منازل بیماران بوده است.

وی با بیان اینکه تمرکز مجمع خیّرین تجهیزات پزشکی کشور در دوران کرونا پیدا کردن راهکارهای مناسب برای خدمت به مردم ایران بوده است، ادامه داد: موارد بیشماری از تجهیزات پزشکی به مردم امانت داده شد تا در منازل خود درمان شوند که این امر باعث کاهش اشغال تخت های بیمارستانی و ایجاد امکان بستری شدن برای بیماران بدحال در بیمارستان‌ها شد.

آقای لسان با تاکید بر ترویج فرهنگ مراقبت از بیماران در منزل خاطر نشان کرد: اگر مراقبت از بیماران در منزل به صورت علمی پیگیری شود بار بزرگی از دوش وزارت بهداشت برداشته می شود.

وی با اشاره به کهنسال شدن جامعه و جوابگو نبودن بیمارستان ها برای بیماران تصریح کرد: مجمع خیربن تجهیزات پزشکی کشور علاوه بر وظایف اجتماعی خود تلاش می کند تا زمینه های دانش و تجهیزات پزشکی مراقبت از بیماران در منزل نیز درسطح کشور فراهم شود.