به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین تجهیزات پزشکی کشور، به همت گروه های جهادی و تامین مالی توسط خیرین محترم بازسازی خانه های بهداشت در سیستان و بلوچستان آغاز شد.

پس از بازسازی خانه های بهداشت شناسایی شده،تجهیزات لازم برای آنها نیز توسط خیرین محترم تامین شده و در اختیار آن مراکز قرار خواهد گرفت.

گزارش تصویری: